استاندارد شاسی موتورسیکلت

پس از سال ها تجربه در زمینه ساخت قطعات موتورسیکلت گروه تولیدی و صنعتی پارس فلز موفق به دریافت علامت استاندارد کارخانه ای برای محصولات خود گردید و در این راه به یاری مهندسین با تجربه و با همیاری اداره استاندارد ایران موفق به تدوین و دریافت علامت استاندارد کارخانه ای محصولات خود اعم از شاسی اصلی موتورسیکلت طرح هوندا (CG125) و دوشاخه عقب موتورسیکلت طرح هوندا (CG125) برای اولین بار در ایران گردید.